INSTALLATION AV TAKSÄKERHET

Installation av taksäkerhet

 

Den som lägger nytt tak på en fastighet måste anpassa taket efter framtida aktiviteter som kan förekomma på taket. Det kan vara besiktning av skorsten, brandsläckning, underhåll av ventilationer och takskottning mm.

 

Arbetsgivaren och fastighetsägaren är då ansvariga för att personal och anställda kan beträda och arbeta på taket med ordentlig säkerhet. 

 

Vi på Plåtkompaniet installerar taksäkerhet med senaste tekniken så att arbeten kan utföras utan risk för personskada. Vi har genomgått utbildning inom detta område och är sakkunniga med bevis från Taksäkerhetskommittén.

 

Mer info om taksäkerhet och dess regelverk.

www.taksakerhet.se/

 

 

Vi installerar...

  • Glidskydd för stegar

  • Väggstegar 

  • Takstegar 

  • Gångbryggor

  • Vajersystem för infästning av livlina

  • Infästningar för fallskydd

  • Snörasskydd